Στη σελίδα αυτή μπορείτε να προμηθευτείτε το Λογισμικό SPSS για Windows (x86, x64), MacOS και Linux.


Παρακαλώ συνδεθείτε με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό για να δείτε τους σειριακούς κωδικούς ενεργοποίησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Οι κωδικοί ενεργοποίησης του λογισμικού έχουν λήξει και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση.
Η διαδικασία ανανέωσης των κωδικών βρίσκεται σε εξέλιξη.Έκδοση 26 Έκδοση 25 Έκδοση 24
Windows
SPSS v26 x64
Windows
SPSS v25 x64 + SPSS v25 FixPack1 x64
SPSS v25 x86 + SPSS v25 FixPack1 x86
Windows
SPSS v24 x64 + SPSS v24 FixPack1 x64
SPSS v24 x86 + SPSS v24 FixPack1 x86
Mac
SPSS v26
Mac
SPSS v25 + SPSS v25 FixPack1
Mac
SPSS v24 + SPSS v24 FixPack1
Linux
SPSS v26
Linux
SPSS v25 + SPSS v25 FixPack1
Linux
SPSS v24 + SPSS v24 FixPack1
Τεκμηρίωση
English Version 26
Τεκμηρίωση
English Version 25
Τεκμηρίωση
English Version 24


Σύνδεση
Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/ΔΠ
Σύνδεση
Μεταπτυχιακοί/Διδακτορικοί Φοιτητές

Οδηγίες εγκατάστασης και ενεργοποίησης Λογισμικού SPSS

Βημα 1:
  • Κατεβάστε την έκδοση λογισμικού SPSS σε μορφή .zip για το Λειτουργικό σας Σύστημα Windows, Mac OS, Linux. Για τα Windows υπάρχουν δύο εκδόσεις για 32bit (x86) και 64bit (x64).
  • Αποσυμπιέστε το αρχείο .zip που κατεβάσατε σε ένα κατάλογο και τρέξτε το αρχείο SPSS_Statistics_25_XXXXΧΧ που θα βρείτε μέσα σε αυτόν για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του λογισμικού.
Βημα 2:
  • Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης FixPack1 σε μορφή .zip για την αντίστοιχη έκδοση λογισμικού SPSS το οποίο διορθώνει ορισμένα σφάλματα.
  • Αποσυμπιέστε το αρχείο ενημέρωσης .zip που κατεβάσατε σε ένα κατάλογο και τρέξτε το αρχείο 25.0-IM-S25STATC-XXXXX-FP001 που θα βρείτε μέσα σε αυτόν για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του πακέτου ενημέρωσης του SPSS.
Βημα 3:
  • Συνδεθείτε με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες (Μέλη ΔΕΠ, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές) για να δείτε τον σειριακό αριθμό ενεργοποίησης του λογισμικού.
Βημα 4:
  • Τρέξτε το SPSS και ενεργοποιήστε με τον σειριακό αριθμό.